Fundacja GOPR – przekaż 1% swojego podatku

Fundacja GOPR – przekaż 1% swojego podatku

Fundacja GOPR to organizacja non-profit, której celem jest wspieranie systemu ratownictwa górskiego w Polsce

Fundacja, zgodnie ze swoim statutem, wspomaga działalność GOPR m.in. poprzez:

1. Wspieranie badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

2. Budowanie świadomości społecznej, jak również rozwój edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, także przez pomoc stypendialną dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

3. Wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

4. Wspieranie rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

5. Wspieranie działalności szkoleniowej ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

6. Promowanie ochrony środowiska górskiego oraz prowadzenie działalności charytatywnej

Więcej informacji znajdziecie na https://fundacja.gopr.pl/

 

Dodaj komentarz